Veterankoordinator

Med en veterankoordinator får du som veteran eller pårørende til en
veteran én indgang til kommunen og én kontaktperson, som kan hjælpe
dig videre i de rette tilbud.

LAVET AF VETERANER FOR VETERANER,

ALLE MED DEN RETTE UDDANNELSE FRA VETERANCENTERET 

Kontakt

42438292

kontakt@veteran.nu

Morgan Volis

Veterankoordinator, og daglig leder

For at støtte veteraner og deres familie bedst muligt har vi valgt at etablere et åbent tilbud og nedsat os som frivillige veterankoordinatorer. Vi vil prøve at sikre en helhedsorienteret støtte og sagsbehandling. Målet er at give veteraner og deres familie én indgang til kommunen og én kontaktperson, som sikrer inddragelse af relevante ressourcer i forløbet.

Veterankoordinatoren kan hjælpe tidligere udsendte og deres pårørende med at få skabt sammenhæng og forståelse,
blandt andet ved at informere om tilbud og muligheder. Sammen kan veteranen og koordinatoren planlægge et forløb, der tager udgangspunkt i den konkrete og individuelle situation, som veteranen befinder sig i.

Veterankoordinatoren sørger for kontakt til relevante personer, og undervejs sikres der hele tiden et tæt samarbejde mellem veteranen og kommunen. Veterankoordinatoren er en vejleder – og ikke en sagsbehandler. Det betyder, at veterankoordinatoren ikke kan ændre i kommunens afgørelser. Men veterankoordinatoren kan formidle og
være et bindeled mellem fx. veteran og sagsbehandler. 

Veterankoordinatoren kan også fungere som tovholder, budbringer eller bisidder.

Du kan følge med i nyt om veteranindsatsen her på siden, og her kan du også få kontakt
med andre veteraner og deres familier.

Du kan altid kontakte os på email eller telefon

Hvor

Du er altid velkommen til at komme forbi vores mobile kontor hvis du har lyst til en snak eller
en kop kaffe den står i haven på Lyngens Kvarter 53 7400, Herning

Made by

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com